< Digitale Schriftkunde

Bild | Kommentar | Entzifferung | Transkription | Text-Bild-Verknüpfung | Schreiberhände
StA Amberg, Kloster Waldsassen Urkunden 1
Kommentar
StA Amberg, Kloster Waldsassen Urkunden 1
Bestätigung der Waldsassener Klostergründung, 1132

Archivaliengattung: Urkunde
Schwierigkeitsgrad: mittel
Schreiberhände:
  • unbekannter Schreiber 1 (S1)
Bischof Heinrich von Regensburg beurkundet die Gründung eines Mönchsklosters durch Markgraf Diepold auf dessen Grund und Boden.

Die Bischofsurkunden des hohen Mittelalter bieten nicht selten graphische und formale Eigenheiten, so auch hier: Dass der Urkundentext in der unteren Hälfte um das durchgedrückte Wachssiegel herumgeschrieben ist, ist so selten zu sehen.

Die Schrift entspricht einer diplomatischen Minuskel. Innerhalb der in Elongata geschriebenen Textteile kommen zwei Versionen für N(Textzitat) vor: in IN(Textzitat) und in NOMINE(Textzitat). Letzteres entspringt vermutlich einer unzialen Schrift. Der Schreiber benutzt zwei verschiedene et(Textzitat)-Kürzungen. Die Buchstaben c(Textzitat) und t(Textzitat) sind graphisch kaum zu unterscheiden und werden praktisch austauschbar verwendet - ein nicht selten anzutreffendes Merkmal mittelalterlicher lateinischer Schriften, das jedoch regelmäßig für Schwierigkeiten bei der Transkription sorgt.

Entzifferung

(Absatz Beginn)
IN NOMINE S(AN)C(T)Ę eT INDIUIDUĘ TRINITATIS HEINRICUS DEI GRATIA RATISBONENSIS EP(ISCOPU)C. Si pauperu(m) xp(ist)i ardua(m) humilitate(m) (et) diuitem paup(er)tate(m) temporali p(ro)uidentia fouem(us) atq(ue) conmunim(us). id nob(is) ęt(er)nę remunerationis
sup(er)effluente(m) fructu(m) fenerari n(on) dubitam(us). P(ro)inde notum facim(us) om(n)ib(us) xp(ist)i fidelib(us). p(re)sentib(us) atq(ue) futuris. qualit(er) marchio Diebald(us) in ep(iscop)atu n(ost)ro, in p(ro)prio fundo suo. in loco, q(u)i Waltsassen dicit(ur) p(ro) remedio animę suę. (et) uxoris.
liberor(um) ac parentu(m) suor(um) cella(m) monachor(um) de ordine cisterciensiu(m) fundauit. eiq(ue) de p(re)diis (et) facultatib(us) suis iuxta inspiratione(m) diuina(m) contulit. (et) om(ni)a simul beato Petro. (et) eccl(esi)ę ratisbonensi. nichil dominii. nichil
potestatis. nichil iuris sibi aut suis retinens. libera plenaria atq(ue) legitima donatione c(on)tradidit. Ipsu(m) uidelicet locu(m) in q(ua)a)  cella c(on)structa e(st). uilla(s) brunne vrovwenruth. sloppan. cu(m) campis. pratis. pascuis. siluis. aq(u)is.
aquaru(m)q(ue) decursib(us). molendinis. piscationib(us). exitib(us) (et) reditib(us). uiis (et) inuiis. cultis (et) incultis. quesitis (et) inq(u)irendis. cu(m) omni utilitate. (et) potestate ea scil(icet) ratione ut nec ipse marchio. nec quisqua(m) heredu(m) aut
successor(um) ipsi(us). aduocatię u(e)l alicui(us) iuris potestatem in ipso loco. u(e)l in omnib(us) p(er)tinentiis eius habeant Post hanc traditione(m) rogatu abbatis (et) fratru(m). q(ui)a hoc cellę co(m)moditas (et) utilitas poscebat cu(m)
assensu cleri n(ost)ri. uilla(m) vrovwenruth cu(m) iure suo marchioni reddidim(us). (et) quinq(ue) alias uillas cellę conterminas. Berhtoldisruth. duas uillas. Netsdal. Paphenruth. duas uillas. cu(m) toto iure (et)
]om(n)ib(us) appendiciis suis sollemni atq(ue) legitimo concambio recepim(us). Hui(us) rei testes s(un)t. dom[i]n(us) Gerard(us) cardinalis. Engilfrid(us) abbas. s(an)c(t)i Emmera(m)mi. Gotescalcus abb(as). de Weltenburg. Hagano p(re)positus.
Engilbert(us). decan(us). Heinric(us) archidiacon(us). Rovdp(er)t(us). archidiac(onus). Altmannus. capellan(us). Heinric(us). capell(anus). Gebehard(us). comes de Sulzbach. Otto comes palatin(us). (et) Otto fili(us) ei(us). Otto p(re)fectus urbis. (et)
10 Heinric(us). fili(us) ei(us). Fridericus aduocat(us) Gebehard(us) de Steine Ovdalricus. de Scovenburg. Ovdalric(us). de Steine (et) Chovnrad(us) frat(er) ei(us). Bertold(us) de Suarzinburg.
11 Berhtold(us). de Scamhobet (et) Riwin. frat(er) ei(us). Erkenb(er)t(us). de Altindorf. ministeriales ep(iscop)i. O%vdalric(us). uicedom(i)n(us). (et) Sigehard(us) frat(er) ei(us). Chovnrad(us). Covno.
12 ministeriales marchionis. Reginbodo. Riwin. Gotefrid(us). Adalb(er)t(us). Oddo. (et) alii multi.
13 Et ut hęc traditio (et) cambitio certior ac firmior p(er)petuis maneat temporib(us). hanc ei(us) cartam. sigilli n(ost)ri impressione munim(us).
14 (et) ne q(u)is in p(er)petuu(m) p(re)dicto loco uiolentia(m) u(e)l fraudem qua(m)lib(et). in aliq(u)o facere p(re)sumat ex parte d(e)i patris om(n)ipotentis. (et) filii. (et)
15 sp(iritu)s s(an)c(t)i. (et) ex auctoritate ap(osto)lor(um) Petri. (et) Pauli sub anathemate p(er)petuo int(er)dicimus. (Absatz Ende)

          
    a) Die Kürzung wird mit qua(Textzitat) aufgelöst, grammatikalisch korrekt wäre aber quo.
Transkription

(Absatz Beginn)
In nomine sanctę et individuę trinitatis. Heinricus dei gratia Ratisbonensis episcopus. Si pauperum Christi arduam humilitatem et divitem paupertatem temporali providentia fovemus atque conmunimus, id nobis ęternę remunerationis
supereffluentem fructum fenerari non dubitamus. Proinde notum facimus omnibus Christi fidelibus presentibus atque futuris, qualiter marchio Diebaldus in episcopatu nostro, in proprio fundo suo in loco, qui Waltsassen dicitur, pro remedio animę suę et uxoris,
liberorum ac parentum suorum cellam monachorum de ordine Cisterciensium fundavit eique de prediis et facultatibus suis iuxta inspirationem divinam contulit et omnia simul beato Petro et ecclesię Ratisbonensi nichil dominii, nichil
potestatis, nichil iuris sibi aut suis retinens libera, plenaria atque legitima donatione contradidit. Ipsum videlicet locum in q(ua)a)  cella constructa est villas Brunne, Vrouwenruth, Sloppan cum campis, pratis, pascuis, silvis, aquis
aquarumque decursibus, molendinis, piscationibus, exitibus et reditibus, viis et inviis, cultis et incultis, quesitis et inquirendis cum omni utilitate et potestate ea scilicet ratione, ut nec ipse marchio, nec quisquam heredum aut
successorum ipsius advocatię vel alicuius iuris potestatem in ipso loco vel in omnibus pertinentiis eius habeant. Post hanc traditionem rogatu abbatis et fratrum, quia hoc cellę commoditas et utilitas poscebat cum
assensu cleri nostri villam Vrouwenruth cum iure suo marchioni reddidimus et quinque alias villas cellę conterminas: Berhtoldisruth duas villas, Netsdal, Paphenruth duas villas cum toto iure et
omnibus appendiciis suis sollemni atque legitimo concambio recepimus. Huius rei testes sunt: Domnus Gerardus cardinalis, Engilfridus abbas sancti Emmerammi, Gotescalcus abbas de Weltenburg, Hagano prepositus,
Engilbertus decanus, Heinricus archidiaconus, Roudpertus archidiaconus, Altmannus capellanus, Heinricus capellanus, Gebehardus comes de Sulzbach, Otto comes palatinus et Otto filius eius, Otto prefectus urbis et
10 Heinricus filius eius, Fridericus advocatus, Gebehardus de Steine, Oudalricus de Scouenburg, Oudalricus de Steine et Chounradus frater eius, Bertoldus de Suarzinburg,
11 Berhtoldus de Scamhobet et Riwin frater eius, Erkenbertus de Altindorf, ministeriales episcopi. Oudalricus vicedominus et Sigehardus frater eius. Chounradus, Couno,
12 ministeriales marchionis, Reginbodo, Riwin, Gotefridus, Adalbertus, Oddo et alii multi.
13 Et ut hęc traditio et cambitio certior ac firmior perpetuis maneat temporibus, hanc eius cartam sigilli nostri impressione munimus.
14 Et ne quis in perpetuum predicto loco violentiam vel fraudem quamlibet in aliquo facere presumat, ex parte dei patris omnipotentis et filii et
15 spiritus sancti et ex auctoritate apostolorum Petri et Pauli sub anathemate perpetuo interdicimus. (Absatz Ende)

          
    a) Die Kürzung wird mit qua(Textzitat) aufgelöst, grammatikalisch korrekt wäre aber quo.