Bayerisches Hauptstaatsarchiv
2.3.2.35.1 MA 35/1: Ministerratsprotokolle