Staatsarchiv Nürnberg
Johanniterkommende Rothenburg, Akten