Staatsarchiv Nürnberg
NS-Mischbestand, NSKK (NS-Kraftfahrkorps)